Covid-19

2020 har blitt et spesielt år for bl.a. idretten. Coronaviruset satt all idrett på vent en lang stund. Sakte men sikkert åpnes samfunnet litt og litt, og nå har myndighetene åpnet for at alle under 19 år kan få lov til å spille kamper igjen. Vi i Ellingsrud IL Håndball har valgt å se an utviklingen i samfunnet så lenge som mulig, for å se om det lot seg gjøre å arrangere årets turnering. Etter et styremøte tirsdag 23/6, tok vi beslutningen om at vi ønsker å gjennomføre cupen. Begrunnelsen for dette er først og fremst basert på ønsket om å få barna og ungdommen tilbake i aktivitet igjen.

Når det er sagt, så har vi samtidig besluttet at når vi nå først velger å gjennomføre, så blir det med visse restriksjoner og tilpasninger ifht smittetiltak. Vi gjør dette både pga sikkerheten til alle spillere, lagledere, dommere og funksjonærer, og også pga større trygghet for oss som arrangører. Som sagt tidligere: Vårt hovedfokus er at lagene skal få muligheten til å spille kamper igjen.
Vi har derfor laget en liten liste på hvilke tiltak vi har satt inn ifht coronasituasjonen, og disse punktene er basert på dagens situasjon. Vi ønsker å presisere at disse punktene kan endre seg underveis, basert på smittesituasjonen i samfunnet og nye retningslinjer fra myndighetene og NHF. Vi håper allikevel at lagene ser positivt på at vi ønsker å gjennomføre kamper, og at vi i fellesskap lager en flott turnering i september der vi tar ansvar for å passe på hverandre.
Tiltak under Vårcup 2020 (Kan endre seg fortløpende. Følg derfor med på denne siden ifht det.) Denne lista er sist oppdatert 27/6-2020!

- Kampene vil spilles uten publikum i hallen (dette er bl.a. pga kravet om max 200 personer til stede i hallen samtidig)

- Alle kamper streames live på nett via linker vi kommer til å legge ut når cupen nærmer seg. På den måten får alle foresatte etc fulgt med på kampene. Unntaket er kamper der det er spillere som ikke får lov til å filmes av ulike årsaker. Her er vi avhengige av god tilbakemelding fra laglederne på alle lag hvis de har spillere i sine lag som omfattes av dette.

- Vi prøver så langt det lar seg gjøre å intensivere tiden mellom kampene for alle lag, slik at man slipper å være i hallen for lenge, samt at alle innledende kamper blir i samme hall.

- Foreløpig er det kun lov for lag i Region Øst å delta ihht NHFs retningslinjer for turneringsgjennomføring.

- Vi vil gjøre en vurdering ifht å åpne garderober.

- Vi vil ha vaktmannskap som sørger for hyppig desinfisering og rengjøring i hallene.

- Alle MÅ gjennomføre håndvask/håndrens når de ankommer hallene. Vi setter ut dette.

- Lagene må gå inn i hallen samlet ved ankomst sammen med lagleder. Lagleder har ansvaret for at håndvask gjennomføres.

- Folk som er syke, eller blir syke underveis, har ingen adgang til hallene. Blir man syk underveis, skal denne personen følges ut av hallen (eller anvist område inne) så fort som mulig og vente der til de blir hentet.

- Lagene blir enige om en matchball 5 minutter før kampstart. Denne ballen skal da bringes til sekretariatet/anvist sted, der den blir sprayet med et desinfiserende middel. Dette middelet er ikke skadelig for hverken håndballene eller huden. Ballen ligger så i sekretariatet og tørker frem til kampstart.

- Det blir litt begrenset utvalg i kioskene. Det vil kun selges varer som er forpakket, samt diverse drikkevarer.

- Vi kommer til å selge mat, men kun etter forhåndbestilling fra lagene. Vi har et samarbeid med Nobel Catering i år på alt som har med mat å gjøre, og de sørger for forsvarlig innpakking av maten i engangsembalasje. For at Nobel skal klare å lage all maten som ønskes, så vil det åpnes for bestilling av mat fra hvert lag i starten av august, og med siste frist 10 dager før cupstart. Vi håper at dette ses på som et positivt tiltak, og vi lover sunn og god mat til alle. Husk å melde inn evt allergier slik at Nobel får tilpasset maten til de det gjelder. Vi håper at flere lag ønsker å benytte seg av dette tilbudet iom at vi mister en del av inntektsgrunnlaget vårt ved å ha litt begrenset utvalg i den normale kiosken :-)

- Finalene spilles i Ellingsrudhallen på søndag, og i finalene vil vi vurdere mulighetene for å ha publikum i hallen, og vil da evt lage retningslinjer ifht det.
Kommentarer