Gjenstående plasser

Denne lista vil oppdateres fortløpende. Det er fullt mulig å melde seg på i klasser som er fulle per idag, og stå på reserveliste. Hvis lag trekker seg etc, vil lag fra reservelista få tilbud om å delta. Vi gjør oppmerksom på at noen få klasser har flere deltagende lag, da disse lagene var påmeldt før coronastoppen i mars.
Vi har ledige plasser i disse klassene per dags dato: (5/8-20)
Gutter 9: 4 plasser

Gutter 11, Nivå 1: 4 plasser

Gutter 11, Nivå 2: 5 plasser

Gutter 12, Nivå 1: 5 plasser

Gutter 13, Nivå 1: 5 plasser

Gutter 13, Nivå 2: 2 plasser

Gutter 14, Nivå 1: 6 plasser

Gutter 14, Nivå 2: 7 plasser

Gutter 15, Nivå 1: 8 plasser

Gutter 15, Nivå 2: 7 plasser

Gutter 16, Nivå 1: 8 plasser

Gutter 16, Nivå 2: 8 plasser

Gutter 18, Nivå 1: 7 plasser

Gutter 18, Nivå 2: 8 plasser
Jenter 8: 4 plasser

Jenter 9: 1 plass

Jenter 10: 3 plasser

Jenter 11, Nivå 1: 5 plasser

Jenter 11, Nivå 2: 4 plasser

Jenter 12, Nivå 1: 4 plasser

Jenter 12, Nivå 3: 4 plasser

Jenter 13, Nivå 1: 3 plasser

Jenter 13, Nivå 2: 1 plasser

Jenter 13, Nivå 3: 5 plasser


Jenter 14, Nivå 1: 1 plasser

Jenter 15, Nivå 1: 3 plasser

Jenter 16, Nivå 1: 4 plasser

Jenter 16, Nivå 2: 1 plass

Jenter 18, Nivå 1: 8 plasser

Jenter 18, Nivå 2: 8 plasser

Kommentarer