Velkommen til Vårcup 2020!

Helgen 1.-3. mai 2020 arrangeres Vårcup for 29. gang. Vårcup ble startet av Ellingsrud IL Håndball i 1991, den gang med base i Ekeberg Idrettshall, og er idag en av Norges største innendørs håndballturneringer. I 2020 spilles turneringen i bl.a. Ellingsrudhallen og Fjellhamarhallen. Alt i en radius på max 10 minutter kjøring mellom hallene.

Vi har som mål å skape et hyggelig arrangement, både sportslig og sosialt, der spillere, dommere, trenere, lagledere og publikum trives. Vi opplever at mange deltar og besøker oss år etter år.


NIVÅ 1 og NIVÅ 2!

I Vårcup har man muligheten til å melde på lag i Nivå 1 og Nivå 2. Vi henstiller trenere og lagledere til å melde på i korrekt nivå så vi sikrer best mulig og riktigst mulig matching for alle.

NYTT AV ÅRET! NIVÅ 3 I J11 OG J12! (PRØVEORDNING)

Som en prøveordning i 2020, så kommer vi til å teste ut muligheten for å melde på nivå 3-lag i klassene J11 og J12. Denne klassen er kun ment for nybegynnere og her kan man ikke benytte spillere som deltar på nivå 1 og 2. I nivå 3 er det ikke sluttspill, her får alle individuell premie og lagpokal


PÅMELDINGSAVGIFT:

Minihåndball, J/G 7, J 8 og G 8: Kr 1100,- pr lag.
Det er mulig å stille mix-lag i J/G 7.

Jenter/Gutter 9, 10, 11 og 12 år: Kr 1.300,- pr. lag.
Beach-håndball: Kr. 1100,- pr. lag.
Resterende klasser: Kr 1.600,- pr. lag.

NB! Gratis påmelding for overnattingslag.

Påmeldingsfrist: 15.april 2020.


SPILLESYSTEM

Minihåndball for Jenter og Gutter, 7 og 8 år spilles på minihåndballbaner på lørdagen.


For Jenter/Gutter 9 spilles det kortbanehåndball. Det spilles enkel serie i grupper à 4-5 lag. Det spilles med 4 utespillere + målvakt.

I J/G 10 og 11 år spilles det enkel serie, i grupper á fire-fem lag, og man kan velge mellom nivå 1 og nivå 2 (+ nivå 3 i J/G 11)! Det spilles ikke sluttspill i disse klassene. Alle disse klassene spiller med 5 utespillere + målvakt!!

I klassene J/G 12-17 kan man også velge mellom nivå 1 eller 2 (+ nivå 3 i J/G 12). Det spilles innledende kamper i puljer, deretter sluttspill.

Seniorklassene spilles som beach håndball.

I J/G 17 kan man melde på lag i både innendørshåndball og i beach håndball. Vi tilpasser kampoppsettet til lagee som ønsker å delta på begge deler.

PREMIERING:


Alle spillere i klassene mini (jenter og -gutter) og J/G 8-11 år får minnemedaljer og lagpokal.

For øvrige klasser er det minnepremier til finalelagene og lagpokal til finalevinnerne.

Utdeling av medaljer J/G 9 -11 skjer umiddelbart etter lagets siste kamp ved anvist sted. Kontakt hallsjef/hallsekretariat ved spørsmål.

I Miniturneringen er det premieutdeling etter at alle lagenes kamper er ferdige.


OBS!!
Vårcup 2020 benytter samme årsklasser som i sesongen 2019/2020.

Kommentarer