Covid-19

2020 har blitt et spesielt år for bl.a. idretten. Coronaviruset satt all idrett på vent en lang stund. Sakte men sikkert åpnes samfunnet litt og litt, og nå har myndighetene åpnet for at alle under 19 år kan få lov til å spille kamper igjen. Vi i Ellingsrud IL Håndball har valgt å se an utviklingen i samfunnet så lenge som mulig, for å se om det lot seg gjøre å arrangere årets turnering. Etter et styremøte tirsdag 25/8, tok vi beslutningen om at vi ønsker å gjennomføre cupen i en svært begrenset utgave.

Når det er sagt, så har vi samtidig besluttet at når vi nå først velger å gjennomføre, så blir det med restriksjoner og tilpasninger ifht smittetiltak. Vi gjør dette både pga sikkerheten til alle spillere, lagledere, dommere og funksjonærer, og også pga større trygghet for oss som arrangører. Som sagt tidligere: Vårt hovedfokus er at lagene skal få muligheten til å spille kamper igjen.


Vi har derfor laget en liten liste på hvilke tiltak vi har satt inn ifht coronasituasjonen, og disse punktene er basert på dagens situasjon. Vi ønsker å presisere at disse punktene kan endre seg underveis, basert på smittesituasjonen i samfunnet og nye retningslinjer fra myndighetene og NHF. Vi håper allikevel at lagene ser positivt på at vi ønsker å gjennomføre kamper, og at vi i fellesskap lager en flott turnering i september der vi tar ansvar for å passe på hverandre.
Tiltak under Vårcup 2020 (Kan endre seg fortløpende. Følg derfor med på denne siden ifht det.) Denne lista er sist oppdatert 28/8-2020!

- Kampene vil spilles uten publikum i hallen (dette er bl.a. pga kravet om max 200 personer til stede i hallen samtidig)

- Alle kamper streames live på nett via linker vi kommer til å legge ut når cupen nærmer seg. På den måten får alle foresatte etc fulgt med på kampene. Unntaket er kamper der det er spillere som ikke får lov til å filmes av ulike årsaker. Her er vi avhengige av god tilbakemelding fra laglederne på alle lag hvis de har spillere i sine lag som omfattes av dette.

- Vi prøver så langt det lar seg gjøre å intensivere tiden mellom kampene for alle lag, slik at man slipper å være i hallen for lenge. Alle kamper spilles i Ellingsrudhallen og spilles over 1 x 20 minutter for å få nok tid til renhold mellom hver kamp.

- Det blir kun spill i klassene J10, J12 nivå 1, J13 nivå 1 og J14 nivå 1

- Hvert lag vil få tildelt sin egen sone når de ankommer hallen. Her skal lagene oppholde seg når de ikke spiller. Man kan også oppholde seg utendørs, noe vi oppfordrer alle til å gjøre hvis været tillater det. I alle soner vil det være tydelig merket med X'er der man kan sitte. X'ene har minimum 1 meter avstand.

- Vi vil ha vaktmannskap som sørger for hyppig desinfisering og rengjøring i hallen.

- Alle MÅ gjennomføre håndvask/håndrens når de ankommer hallene. Vi sørger for å ha dette. Vi anbefaler også hvert lag å ha egen håndsprit med seg.

- Hvert lag skal ha en smittevernansvarlig. Dette skal ikke være en trener. Smittevernansvarlig for laget må være til stede til enhver tid mens laget er der, også på benken under kamp.

- Lagene må gå inn i hallen samlet ved ankomst sammen med lagets smittevernansvarlig. Lagliste med navn og telefonnummer for alle som skal være til stede fra laget skal legges inn via cupsystemet (der laget ble meldt på). Ved ankomst skal lagets smittevernansvarlig kontrollere navnelista sammen med arrangørens smittevernansvarlig. Ingen slipper inn i hallen før dette er gjort.

- Smittevernansvarlig har ansvaret for å påse at håndvask gjennomføres før man går inn i tildelt garderobe. Hender skal også desinfiseres hver gang man går inn i hallen etter å ha vært utendørs, samt når man forlater hallen på slutten av dagen.

- Folk som er syke, eller blir syke underveis, har ingen adgang til hallene. Blir man syk underveis, skal stevnets smittevernsansvarlig varsles, og den syke personen følges ut av hallen så fort som mulig og vente der til de blir hentet av en foresatt.

- Ellingsrud stiller med matchball. Denne sprayes med desinfeksjonsspray mellom hver kamp. Dette middelet er ikke skadelig for hverken ballen eller huden. Ballen ligger i sekretariatet og tørker frem til kampstart. Time out-kort desinfiseres også mellom hver kamp.

- Det blir et begrenset utvalg i kioskene. Det vil kun selges noen få varer som er forpakket, samt diverse drikkevarer. Vi anbefaler alle til å ha med seg egen matpakke. Vi byr på gratis kaffe til de voksne:-) All betaling foregår kun via tæpping med kort eller Vipps.

- Innbytterbenker og soner der lagene sitter, merkes tydelig med X'er som holder minimum 1 meter avstand. Dommerne og sekretariatet vil stoppe kamper hvis avstanden på innbytterbenker ikke overholdes, for å påse at lagene justerer dette.

- Drikkeflasker og håndballer plasseres alltid på gulvet, og ikke oppe på benkene.

- Innbytterbenker desinfiseres mellom hver kamp. Lag som skal spille neste kamp kan ikke entre spilleflaten før de 2 lagene som har spilt kampen før har forlatt den. Arrangøren gir klarsignal til lagene når de kan entre banen.

- Vi anbefaler alle lag å unngå kollektivtransport til og fra Ellingsrudhallen om mulig.

- Hvert lag kan ha 3 lagledere. En av disse må være smittevernansvarlig, men hovedtrener skal ikke ha denne oppgaven.

- Etter kampslutt takker man for kampen ved å stille seg opp på midten lagvis vendt mot hverandre, og laget sier "takk for kampen" i kor til det andre laget. Ledere og dommere hilser med et vink og "takk for kampen". Hender desinfiseres før man går inn i garderobene.

- Det er ikke anledning til å varme opp inne i hallen. Det er for liten plass til det dessverre. Oppvarming foregår utendørs. Ved evt regn, så er det muligheter til å varme opp under tak utenfor hallen.

- Lagene skal KUN benytte toalettet i sin tildelte garderobe i perioden der man spiller kamper. i perioden mellom puljespill og sluttspill skal toalettene i fellesområdene benyttes.

- Lag som er slått ut av cupen, må forlate hallen og reise hjem. Smittevernansvarlig sjekker ut laget senest 15 minutter etter siste kamp.

Kommentarer