Turneringsregler

Det vil bli oppnevnt en jury bestående av medlemmer fra arrangør, dommere og deltagende lag. Turneringen spilles etter dette kampreglement og Norges Håndballforbunds (NHF) lover og spilleregler. Klubbene plikter å gjøre dette reglement kjent for sine spillere før reisen til arrangementstedet.De lag som ikke følger bestemmelsene i dette og andre ordensbestemmelser gitt av arrangøren, kan utelukkes fra turneringen og rapport sendes NHF. Arrangøren forbeholder seg retten til å ilegge påmeldte lag som trekker seg etter 12.april, eller som ikke fullfører turneringen, et straffegebyr på kr 500,-. Dette er ihht. NHFs reglement.

DISPENSASJONER: Alle lag med spesielle dispensasjoner fra sin hjemmekrets for sesongen 2023/24, kan gjøres gjeldende i Vårcup 2024. Dispensasjonene skal varsles og godkjennes av turneringsledelsen for Vårcup 2024 på forhånd via mail.

SPILLEBERETTIGELSE: Det er ikke lov for en spiller å delta på 2 lag i samme årsklasse i Vårcup uansett nivå fra og med J/G13. Målvakter er unntatt dette hvis det er nødvendig for å kunne stille 2 eller flere lag. Vi kan ikke garantere for at kamper i sluttspill ikke vil kollidere, men vil forsøke å unngå at det skjer i innledende kamper.DRAKTER: Ved lik draktfarge skal det lag som står nevnt sist i kampoppsettet skifte drakter.

KLISTER: Det er kun tillatt med vannbasert klister, og kun lovlig benyttet i klassene f.o.m. J/G 15.

AVKAST: Lagene som står nevnt først i kampoppsettet starter med ballen, og stiller med godkjent matchball.

SPILLETID:

Minihåndball: 1x15 minutter.

J/G 9, 10 og 11: 1 X 20 min. uten pause.

J/G 12 til 14: 1x25 min uten pause.

J/G 15 +16 og J/G 20: 1x 30 min. uten pause.


Beach: 2 x 10 min, 3 minutter pause.
Lagene må i enkelte tilfeller kunne påregne kun 30 minutter pause mellom 2 kamper.

TIME-OUT: Alle lag i klassene fra J/G 9 og oppover har 1 fri time-out pr kamp! Ut over dette stoppes klokka kun ved skader.

ANTALL SPILLERE PÅ BANEN PR LAG:

Minihåndball: 3 spillere + målvakt

J/G 9 og 10: 4 + målvakt

J/G 11 og 12: 5 + målvakt

Resterende klasser: 6 + målvakt

Beachhåndball: 3 + målvakt

ANTALL SPILLERE PR.LAG: Lagene i J/G 9 og oppover kan ha opp til 16 spillere + 4 ledere.

FREMMØTE: Lag som ikke stiller til fastsatt tid, trekker seg etter at kampoppsettet er publisert, eller ikke fullfører turneringen, ilegges et straffegebyr på kr. 500,-. Alle lag skal være klare på banen til oppsatt kamptidspunkt, slik at kampene kan starte presis.

HUSK! Møt frem i god tid til kampene!

SLUTTSPILL: Ved uavgjort resultat etter endt tid i sluttspillet, fortsetter kampen ved at det foretas myntkast om hvem som skal starte med ballen. Det lag som først scorer mål har vunnet.

I finalene spilles det 5 minutter tillegg uansett! Hvis fortsatt uavgjort etter 5 min, spilles det etter "første målet vinner-prinsippet". Også her skal det foretas myntkast om hvem som starter med ballen.

PROTESTER: Eventuelle protester skal innleveres skriftlig i hovedsekretariatet i hallen, senest 15 min. etter kampslutt. Så langt det lar seg gjøre, så skal kampens dommere samt en leder hos motstander, varsles om protesten umiddelbart etter kampslutt av det laget som ønsker å levere en protest. Protestgebyr kr. 500,- vedlegges. Det vises for øvrig til NHF's protest-og disiplinærbestemmelser.


RESULTATAVGJØRELSER: Rekkefølgen innenfor hver pulje bestemmes av poengtallet, 2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. Står to eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen på lagene slik:

1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør.

2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.

3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør

4. Målforskjell i samtlige spilte kamper.

5. Flest scorede mål i samtlige spilte kamper.

6. Loddtrekning.

Beach-håndball: Det spilles etter NHFs regler. Vi oppfordrer alle deltagende lag i beach-klassene til å gå inn på www.handball.no for å sette seg inn i disse!

Kommentarer